Nieuw Boechout De tofste club uit de regio !
 

 

U bent nu hier: Home - De Club - Visie en doelstellingen
Secretaris

Visie en doelstelling

Nieuw Boechout is een vereniging (Duboco vzw) die voetbalsport organiseert voor jongens, meisjes, mannen en vrouwen en dit in de beste omstandigheden.

Voetbalsport is een middel om gezonde ontspanning aan te bieden aan de leden van onze vereniging waarbij de waarden amateurisme, ploegsport in competitieverband, speelgelegenheid voor alle spelers en fair-play centraal staan.

Amateurisme betekent dat leden kunnen voetballen bij Nieuw Boechout omdat ze willen voetballen voor hun plezier, voor hun gezondheid,… en wel onbezoldigd.

Voetbal is een ploegsport die in competitieverband wordt gespeeld.

Gezonde competitie betekent dat sterke en minder sterke spelers het beste van zich geven tijdens trainingen en wedstrijden om als ploeg zo goed mogelijk sportieve resultaten te bereiken.

Wij kiezen bewust voor deze vorm van competitie.

 

Fair-play is de houding om op een sportieve, vriendschappelijke wijze sport te beoefenen, om te leren verliezen en te winnen, te spelen met respect voor de spelregels van het voetbalspel, voor medespelers, tegenstrevers, scheidsrechters en toeschouwers.

Wij geloven in dit aanbod, maar beseffen dat het enkel kan gerealiseerd worden met respect, verantwoordelijkheid en engagement.

 

Respect voor de mensen op en rond het veld, voor alle medewerkers van de vereniging zodat zij hun werk goed kunnen doen, want deze mensen zetten zich hiervoor belangeloos in.

Dit respect houdt dus tegelijkertijd verantwoordelijkheid en engagement in. Wij

willen dat alle leden handelen vanuit het gegeven “dit is ook mijn vereniging”. Hierdoor kan elk lid zich thuis voelen en maakt hij het ook aangenaam voor de anderen, los van ras of cultuur.

In zulke sfeer kan een hecht verenigingsleven groeien en kunnen zich naast sportieve ook vriendschapsbanden ontwikkelen.

Tegelijkertijd bestaat er openheid voor constructieve en kritische opmerkingen i.v.m. het wel en wee van de spelers en de vereniging.

 

Nieuw Boechout wil zijn aanbod in de beste omstandigheden aanbieden: de chalet, de kleedkamers en de velden worden in zeer goede staat onderhouden. Van ploegbegeleiders, trainers en coaches wordt verwacht dat zij hun vrijwillig opgenomen taak uitvoeren, rekening houdend met de visie, regels en afspraken die gelden binnen de vereniging.

 

Reglement van inwendige orde (RIO)

Dit reglement van inwendige orde omvat de regels en de afspraken die nageleefd dienen te worden opdat elk lid op een aangename en sportieve manier de voetbalsport kan beoefenen en zich als volwaardig lid in de vereniging thuis voelt.

 

 

Ethisch charter KVV

Dit charter bevat regels die gelden op en rond elk voetbalterrein (zowel op het veld als in de zaal). Sommige gedragscodes gelden in meer of mindere mate voor bepaalde doelgroepen.

Voor ouders gelden bijvoorbeeld andere regels dan voor spelers zelf. Hierdoor krijgt elke groep eigen verantwoordelijkheden en daar kunnen ze ook op worden aangesproken.

Lees ze goed zodat we er samen voor zorgen dat er elke week sportieve en spannende wedstrijden gespeeld en gefloten worden!